Namsos kommune

Forutsigbarhet - åpenhet - respekt

Namsos kommunes slagord ”Et godt sted å leve”, forutsetter reell samhandling med innbyggere - som på sin side bidrar i samfunnsutvikling og oppgaveløsing gjennom sin frie og frivillige innsats.

Høsten 2009 etablerte Namsos kommune en lokal prosjektgruppe som en del av samarbeidet i nettverket Byer i Midt-Norge. Målet var å utforme en frivillighetspolitikk i hver av de ni kommunene for å styrke samhandlingen mellom frivilligheten og kommunens forvaltning.

Namsos kommuyne ønsker å klargjøre og beskrive ulike samhandlingsformer og samtidig definere rammebetingelser for frivillige organisasjoner og hvordan kommunen kan bidra til å stimulere til frivillig innsats og hvordan en gjennom samhandling bedre kan utnytte ulike, men likeverdige ressurser.