Røros kommune

Hvordan gi frivilligheten næring

Røros kommune satte ned en prosjektgruppe i desember 2009 som en del av prosjektet Byer i Midt-Norge. Fokus har vært å gi frivilligheten bedre og mer forutsigbare vilkår. Gjennom lokale arbeidsmøter, dialogmøte, spørreundersøkelse og arbeidsgruppe med de øvrige kommunene i prosjektet, er det nå utarbeidet en handlingsplan for Røros kommune. Blant tiltakene i handlingsplanen er økt økonomisk tilskuddsramme til organisajsoner med samarbeidsavtaler, tilgang til kommunale lokaler for frivillige organisasjoner og årlig kommunal frivillighetspris. Det rapporteres på handlingsplanen i kommunens årsmelding.