Steinkjær kommune

Åpen, lys og glad

I januar 2010 etablerte Steinkjer kommune en lokal prosjektgruppe som en del av samarbeidet i nettverket Byer i Midt-Norge. Frivillige organisasjoner ble invitert til et dialogmøte for å se på hvordan kommunene kan få til gode vilkår for frivilligheten, større forutsigbarhet og bedre samhandling mellom kommunene og de frivillige. Det ble også gjennomført en undesersøkelse i etterkant av dette med mer konkrete spørsmål. På bakgrunn av en analyse av dette, er det lagt fram en handlingsplan for kommunens samhandling med frivillig sektor.

Blant tiltakene som nevnes i handlingsplanen, er årlige kurs i styrearbeid, nettside med oversikt over tilskuddsordninger, lokal frivillighetspris og en 2-årig prosjektstilling som frivilligkoordinator.