Trondheim kommune

Trondheim kommune har utviklet en verdiplattform for frivillighet som skal danne grunnlaget for en plan for frivillighetspolitikk. Frivillighetspolitikken skal utvilkles i nært samarbeid med den lokale frivilligheten.

Kommunen gir årlig ca 45 mill. kr i støtte til lag og foreninger. I tillegg til dette, har alle enhetsledere i kommunen et resultatmål:

- Alle enheter skal gjøre minst ett tiltak som styrker samhandling med frivillige organisasjoner/personer, alene eller i samarbeid med andre enheter.

På budsjettet for 2011 er det satt av en ekstra million kroner som kan stimulere til nytt samarbeidstiltak innenfor kultur- og fritidsområdet, samt én million kroner for styrking av samarbeidstiltak mellom frivilligsentralene og Helse- og velferdssentrene i bydelene i Trondheim.

Flere eksempler på samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor i Trondheim finner du på kommunens nettside for frivillighet.