Verdal kommune

Verdal kommune har utarbeidet en frivilligplan som en del av prosjektet Byer i Midt-Norge. Hensikten er å bidra til bedre samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Den er en ment som en invitasjon til en prosess, og kommer med forslag til mål og tiltak. Aktørene har ikke deltatt i prosessen.

Blant tiltakene som foreslås, er kurs i organisasjonsdrift, tilrettelegging av aktivitet for bevegelseshemmede, informasjon om frivillighet til skoleungdom, støtteordninger og etbalering av et kommunalt frivilligråd.