Frivillighet Norge kommer med anbefalinger for godt styresett i frivillige styrer

Frivillighet Norge kommer med anbefalinger for godt styresett i frivillige styrer

Styredagen: Kurs og erfaringsutveksling i Det Gode Styrearbeid lørdag 6. juni, presenterte styreleder Sturla Stålsett Frivillighet Norges forslag til prinsipper for godt styrearbeid. De frivillige styrene er under økende press fra både offentligheten og andre økonomiske støttespillere. Derfor skal prinsippene være en intern rettesnor for frivilligheten, samtidig som de skal forfekte prinsipper om åpenhet og etterrettelighet utad, i tråd med internasjonale organisasjoners INGO Accountability Charter.

- Frivilligheten hylles i festtaler, men vi må huske på at vi alltid kan bli bedre! Det blir stadig mer komplisert å drive frivillige organisasjoner. Vi må ta grep, og bli tryggere i vårt forvaltningsansvar, sa styreleder i Frivillighet Norge, Sturla Stålsett da han rundet av Styredagen.

Med seg hjem i konferansemappene, hadde deltakerne med seg Frivillighet Norges forslag til prinsipper for godt styrearbeid. Nå sendes prinsippene ut på høring til våre medlemsorganisasjoner.

- Prinsippene er et viktig signal om at frivilligheten har høye ambisjoner, kommenterte kulturminister Thorhild Widvey tidligere på dagen.

Styrelederen mener at prinsippene kan øke tilliten til organisasjonene:

- Vi må være selvkritiske. Prinsippene kan bidra til bevissthet rundt hvilke krav vi kan stille oss selv og samfunnet til frivilligheten. Men de skal ikke være et målingsredskap av organisasjonene for offentlige myndigheter; disse prinsippene forplikter derimot organisasjonene til enhver tid å utvise det beste skjønn i styrearbeidet. Dette skal gjøre oss tryggere på vår egen rolle.

Tiltak som Styredagen og utvikling av prinsippene er viktige komponenter i Frivillighet Norges ambisjoner om å heve styrekompetansen i frivillig sektor. Andre trinn i prosessen for å utvikle anbefalingen, vil være å identifisere praksiser som kan operasjonalisere prinsippene. Praksisene kan dreie seg om alt fra styresammensetning til hvor mange møter styret bør ha, spørsmål om utgiftsdekning, hvordan relasjonen mellom styret og ansatte skal være, til offentliggjøring av årsregnskaper.

Til slutt skal disse vedtas som anbefalinger for godt styresett i frivilligheten.

Høringsfristen for prinsippene er satt til 20. august, og prinsippene vil deretter bli endelig behandlet av Styret i Frivillighet Norge. Medlemsorganisasjoner bes om å sende inn forslag til konkrete endringer til Birgitte Brekke på birgitte@frivillighetnorge.no innen fristen.

Her finner du prinsipper for godt styresett.

Her finner du kulturminister Widveys tale.