Styreprinsipper for frivilligheten er vedtatt

Styreprinsipper for frivilligheten er vedtatt

Torsdag 10. mars vedtok Medlemsmøtet i Frivillighet Norge anbefalinger for godt styresett. Det var et enstemming vedtak.

Etter gode innledning og diskusjoner etter lunsj ble forslaget til anbefalinger enstemmig vedtatt. Først var det en innledning ved Karoline Henriksen om godt styrearbeid. Presentasjonen finner du her. Etter det var det tre parallellsesjoner hvor Karoline fortsatte med et foredrag om implementing, som kan lastes ned her. Birgitte Brekke holdt foredrag om styret som en god og ansvarlig arbeidsgiver, foredraget kan lastes ned her. I tillegg var det en gruppesamtale om forsvarlig økonomiforvaltning ved Øyvind Aas og Martin Østerdal. 

Etter pause og litt mat var det medlemsmøte hvor anbefalingene ble vedtatt. Disse kan lastes ned her.