Hvor mye koster medlemskap?

Kontingentsatser vedtatt av årsmøtet 2015

Årsmøtet har fastsatt følgende nøkkel for beregning av årskontingent, som vil gjelde fra sommeren 2016:

Totale årlige inntekter (i henhold til siste godkjente årsregnskap)

Kontingent

> 100 000 000

42.000

50 000 000 – 100 000 000

21.000

10 000 000 – 50 000 000

10.500

5 000 000 – 10 000 000

5.200

1 000 000 – 5 000 000

2.600

500 000 – 1 000 000

1.250

500 000 – 0

600

Kontingenten innkreves normalt i august hvert år og baseres på innrapporterte driftsregnskap for foregående år. Se rutiner for kontingentinnkreving.