Flere unge medlemmer i frivilligheten

Flere unge medlemmer i frivilligheten

Norske barne- og ungdomsorganisasjoner er i vekst. Det viser LNUs Resultatrapport for 2011.

-Gledelig, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge

Tallene for barne- og ungdomsorganisasjonene i 2010 viser at det både har blitt flere organisasjoner og flere medlemmer i organisasjonene. Rapporten viser at det per 2010 er over 140 barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Medlemstallet i organisasjonene har vokst fra rundt 280.000 til 400.000 de siste ti årene. Veksten er spesielt tydelig blant minoritetsorganisasjoner. Fra 2007 har også de politiske ungdomspartiene fått flere medlemmer, skriver LNU i sin rapport, som også påpeker at dette har resultert i at statsstøtten per medlem har gått ned.

Generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge kommenterte tallene med at; - Det er gledelig at oppslutningen om barne- og ungdomsorganisasjoner øker. Videre påpekte hun at; - Det er avgjørende at barn og ungdom deltar for at Norge fortsatt skal være verdensmestere i frivillighet. Den jobben LNU gjør, er viktig, også for framtidas frivillighet.

Les hele rapporten her.