Forskning om frivillighetens bidrag til sosioøkonomisk utvikling i Europa

Forskning om frivillighetens bidrag til sosioøkonomisk utvikling i Europa

Institutt for samfunnsforskning skal lede et større forskningsprosjekt om frivillig sektor og sosioøkonomisk utvikling i Europa.

 Forskningsprosjektet, som har fått navnet; Third Sector Impact, inngår i EUs syvende rammeprogram (FP7) innenfor samfunnsvitenskap og humaniora (SSH).

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med 13 andre forskningsinstitusjoner i Europa, blant annet The Johns Hopkins University i Italia, og skal gå over tre år.

Hovedmålet med forskningen er å frembringe kunnskap om hvordan frivillig sektor kan bidra til sosioøkonomisk utvikling i Europa. I følge forskningsleder Bernard Enjolras ved Institutt for samfunnsforskning skaper den økonomiske krisen i Europa et stort behov for denne type forskning nå.- For å utnytte ressursene i frivillig sektor best mulig trenger vi en bedre forståelse av blant annet hvilken funksjon sektoren har allerede, hvilke effekt eller påvirkning den har på ulike samfunnsområder og eventuelle barrierer mot at ressursene utnyttes til det fulle. Alt dette er elementer vi vil se på, fortsetter han. –

I tillegg til Enjolras vil også forsker Karl Henrik Sivesind ved instituttet medvirke i prosjektet.

Les mer på instituttets hjemmesider.