Frivillighet gir lykke

Frivillighet gir lykke

I en rapport fra 2010, fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, slås det fast at kultur og frivillighet er svært viktige faktorer for livskvaliteten i et samfunn.

Rapporten Livskvalitet er en såkalt kunnskapsoversikt over forskning om betydningen av kultur og frivillighet for livskvalitet, helse og trivsel.

Ingen tvil

Forsker Jill Loga fra Universitetet i Bergen står bak rapporten. Hun påpeker at man må skille mellom individ- og samfunnsnivå. På samfunnsnivå er det ikke tvil om at kultur og frivillighet er svært viktige for lykke og livskvalitet. På individnivå finnes det imidlertid lite forskning om sammenhengen mellom frivillig aktivitet og livskvalitet.

- Frivillig sektor er ikke kun ulønnet arbeid og en "gratis" del av velferdssystemet. Vel så viktig er det at organisasjonene er en arena for å danne sosiale forbindelser og at de fungerer som "skole i demokrati" for den oppvoksende slekt, sa Loga til www.samfunnsforskning.no da rapporten ble publisert

Rapporten kan lastes ned fra hjemmesidene til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Les en grundigere omtale av innholdet her: "Kultur og frivillighet viktige kilder til livskvalitet"