Organisasjonene tilpasser seg

Organisasjonene tilpasser seg

Norsk frivillighet tilpasser seg endringer i rammevilkår godt. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Det er forsker Trygve Guldbrandsen som har skrevet rapporten "Tilpasningsdyktige organisasjoner", hvor han har undersøkt endringer og tilpasninger i Norges Blindeforbund, Antirasistisk Senter, Norges Musikkorps Forbund, og Frelsesarmeen fra 1997 og frem til i dag. Han viser til at det har skjedd dramatiske endringer i organisasjonenes rammevilkår de siste årene, og at organisasjonene har klart å tilpasse seg bra til disse. Likevel etterlyser han mer stabile rammevilkår.

- Enhver regjering er naturligvis i sin fulle rett til enhver tid å endre frivillighetspolitikken, men etter reformene vi nå har sett, kan det synes som om organisasjonene trenger mer forutsigbarhet og stabilitet, sier han på Sivilsamfunns hjemmesider.

Les rapporten "Tilpasningsdyktige organisasjoner"