Sverige: Største frivillig engasjement noensinne

Svenske forskere gjennomførte i 2010 en undersøkelse om frivillig engasjement i Sverige. Undersøkelsen slår fast at om lag halvparten av svenskene deltar i frivillig arbeid i løpet av et år.

Halvparten deltar

Undersøkelsen er finansiert av den svenske regjeringen og tar for seg både ubetalt arbeid som utføres innenfor frivillige organisasjoner, og såkalt "uformell innsats" utenfor organisasjonslivet. Andelen respondenter som svarer at de har utført frivillig arbeid for en frivillig organisasjon er 48 % - det samme tallet som i 1992. Forskerne mener likevel at engasjementet er større i dag, ettersom den uformelle innsatsen har økt i den samme perioden

Til sammenligning viste norske befolkningsundersøkelser at 58 % befolkningen deltok i frivillig arbeid i 2004 og 48 % i 2010.

Foreldes engasjement betyr mye

Forskerne så også på hvem det er som deltar, og konkluderte med at frivillig innsats er "arvelig". Har du foreldre som er aktive, øker sannsynligheten for at du selv også blir aktiv. For svenskene betyr foreldrenes engasjement mer enn for eksempel økonomi.

- Sett over de to siste tiårene er det mest bemerkelsesverdige resultatet at det ideelle arbeidet omfatter en så stor del av befolkningen og at dette nivået er så stabilt, sier forskerne.

Last ned for å sammenlikne med norske forhold i rapporten Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997-2009,