Bok: Frivillig innsats

Bok: Frivillig innsats

Boka Frivillig innsats - Sosial integrasjon, demokrati og økonomi ble utgitt i 2000. Den er likevel fremdeles et referanseverk når det gjelder frivillige organisasjoner og frivillig innsats i Norge.

 

Frivillig innsats

Sosial integrasjon, demokrati og økonomi

(2000: Wollebæk, Dag; Selle, Per og Lorentzen, Håkon)

ISBN: 978-82-7674-653-2

Boka tar utgangspunkt i en befolkningsundersøkelse om frivillig innsats fra 1997, og inneholder mye nyttig statistikk og mange analyser. Boka tar også opp spørsmålet om hva som motiverer til frivillig innsats.

Se også omtale av boka på hjemmesiden til Institutt for samfunnsforskning.

Boka er ikke tilgjengelig i elektronisk format, men kan kjøpes i bokhandel og på nett.