Frivillighetsregisteret

Frivillighetsregisteret

Frivillighetsregisteret er et offentlig register over frivillige organisasjoner, som skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Registeret er også en kilde til informasjon om frivillig sektor.

Ønsker du å melde deg inn i Frivillighetsregisteret trykk her. Ønsker du kontakt med Frivillighetsregisteret ring 75 00 75 00.

Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som driver frivillig virksomhet kan registreres i Frivillighetsregisteret. Det er viktig å merke seg at ingen organisasjoner har plikt til å registrere seg i Frivillighetsregisteret. Registeret gir derfor ikke en fullstendig oversikt over frivillige organisasjoner i Norge.

1. januar 2016 ble årsavgiften på kr 135,- for å stå registrert i Frivillighetsregisteret fjernet. Gebyret på 135,- falt da bort. 1. januar 2015 ble også gebyret for å melde seg inn tatt bort, det vil at det nå er gratis både å registrere seg og å være registrert i Frivillighetsregisteret.

Frivillighetsregisteret drives av Brønnøysundregistrene og ble åpnet i desember 2008. Frivillighetsregisteret er koblet til Enhetsregisteret. Koblingen innebærer at alle som registrerer seg i Frivillighetsregisteret automatisk også blir registrert i Enhetsregisteret og får et organisasjonsnummer.

Frivillighetsregisteret skal videreutvikles med flere funksjoner. Blant annet skal det bli mulig å registrere relasjoner mellom lokale lag og sentralledd. I dag er dette ikke mulig. Frivillighet Norge er sentral i videreutviklingen av registeret.

Søk i registeret

Alle kan søke i Frivillighetsregisteret via nettsiden til Brønnøysundregistrene. Det er mulig å begrense søket til ulike kategorier av organisasjoner. Kategoriene er basert på FNs internasjonale standard. Det er også mulig å gjøre geografiske søk.

Søk i Frivillighetsregisteret.

Mer om Frivillighetsregisteret

Se kulturminister Widvey kommentere videreutviklingen av Frivillighetsregisteret her.