Johns Hopkins Centre for Civil Society Studies

Johns Hopkins Centre for Civil Society Studies

Centre for Civil Society Studies ved Johns Hopkins-universitetet i Baltimore, USA, står bak den mest omfattende internasjonale datainnsamlingen innenfor frivillig sektor.

Senteret har utviklet en internasjonal standard for registrering av data om frivillig sektor, som er blitt godkjent og anbefalt av FN. SSBs satellittregnskap for frivillig sektor i Norge følger denne standarden. Standarden gjør det mulig å sammenligne frivillig sektor på tvers av landegrenser.

Senteret jobber aktivt for å få flere land til å ta i bruk standarden, som kalles Handbook on Nonprofit Institutions in the System of National Accounts. Arbeidet ledes av Lester M. Salamon, som flere ganger har vært i Europa for å promotere "håndboken".

Mye av datamaterialet som er innsamlet er tilgjengelig på senterets hjemmeside.