Rapport: Frivillig sektor i Norge 1997-2004

Rapport: Frivillig sektor i Norge 1997-2004

Boka Frivillig sektor i Norge 1997-2004 kom ut i 2007 og baserer seg på en undersøkelse av hovedtrekkene i frivillig sektor fra 2004.

Undersøkelsen tar blant annet for seg frivillig arbeid, medlemskap, organisasjoner, sysselsetting og økonomi. I boka analyseres resultatene fra undersøkelsen og tallene sammenlignes med resultatene fra 1997.

Hovedkonklusjonen i boka er at frivillig sektor i Norge i hovedtrekk framstår som vital og framgangsrik.

IISF rapport 2007:10; Frivillig arbeid, medlemskap, sysselsetting og økonomi

Karl Henrik Sivesind.

Følg denne lenken for å bestille eller laste ned rapporten fra hjemmesiden til Institutt for samfunnsforskning