Samarbeidsplattformer mellom frivillig og offentlig sektor i andre land

I denne rapporten finner du oversikt over etablerte vilkår og prinsipper for samarbeidet mellom frivillig- og offentlig sektor i 11 ulike EU land, Australia og Canada og en sammenlikning av disse. Rapporten beskriver også samarbeidsmekanismer som er etablert for å skape effektivt og smidig samarbeid mellom friviligheten og det offentlige i 6 ulike EU-land. Rapporten er finansiert av EU og utviklet av Third Sector Foundation of Turkey i tett dialog med ledende frivillige organisasjoner i de respektive landene som er kartlagt.