Senter for forskning om sivilsamfunn og frivillig sektor

Senter for forskning om sivilsamfunn og frivillig sektor

Senter for forskning om sivilsamfunn og frivillig sektor er et virtuelt senter som leder og gjennomfører et forskningsprogram om frivillig sektor. Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning i Oslo og Rokkan-senteret ved Universitetet i Bergen.

Senteret ble etablert som ledd i oppfølgingen av Frivillighetsmeldingen, hvor regjeringen lovet å etablere et forskningsprogram for frivillighetsforskning. Flere departementer har bidratt med finansiering til senterets ulike prosjekter. Kulturdepartementet er viktigste finansieringskilde.

For mer informasjon om senteret, oversikt over forskningsprosjekter og publikasjoner, se senterets hjemmeside: www.sivilsamfunn.no