Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statistisk sentralbyrå samler data fra de fleste samfunnsområder i Norge, inkludert frivillig sektor. Undeer er noen relevante undersøkelser.

Satellittregnskap for frivillig sektor

Her kan du finne Satellittregnskap for frivillig sektor 2014.

I 2010 publiserte SSB det første satellittregnskapet for frivillig sektor i Norge. Satellittregnskapet skal oppdateres årlig.

For mer informasjon om satellittregnskapet, se vårt faktaark.

Levekårsundersøkelse (LKU)

1. generasjons levekårsundersøkelser 1980-1995

I denne perioden ble det gjennomført fem undersøkelser, med ca. fire års mellomrom. Alle undersøkelsene registrerte medlemskap og aktivitet i bestemte typer av organisasjoner, noen ganger også tillitsverv. Aktiviteten ble ikke kvantifisert i timer.

2. generasjons levekårsundersøkelser fra 1996

Disse gjennomføres hvert år med roterende temavalg slik at samme tema kommer igjen med tre års mellomrom. I 1997, 2001 og 2004 var organisasjonsaktivitet tema sammen med fritidsaktiviteter og boforhold. Dessuten måler undersøkelsen medlemmenes arbeidsinnsats i organisasjonen de er medlem av. Svakheten er at det ikke blir spurt om frivillig arbeid for organisasjoner man ikke er medlem av i levekårsundersøkelsen.

Resultater fra undersøkelsen i 2010 er publisert på SSB's hjemmeside.