Frivillighetens spørretime 2015

Frivillighetens spørretime 2015

Mandag den 15. juni arrangerte Frivillighet Norge Frivillighetens spørretime. Rundt 30 frivillige organisasjoner benyttet seg av muligheten til å stille partiene på Stortinget spørsmål som opptar dem.

Svein Harberg stilte for Høyre, Bård Vegar Solhjell for Sosialistisk Venstreparti, Geir Jørgen Bekkevold for Kristelig Folkeparti, Odd Einar Dørum for Venstre, Toril Reynolds for Fremskrittspartiet, Hadia Tajik for Arbeiderpartiet, Marit Arnstad Senterpartiet og Une Aina Bastholm fra Miljøpartiet de Grønne.

Høyre, SV, KRF og AP ble spurt om veien videre for momskompensasjonsordningen, og svarte at de går inn for full momskompensasjon til drift.

Frivillighetens spørretime gjør at stortingspolitikere setter seg inn i hva som er viktig for de frivillige organisasjonene. Eksempelvis spurte Musikkens Studieforbund Kristelig Folkepartis Geir Jørgen Bekkevold følgende spørsmål: 

- Kulturlova vil sikre at alle skal ha mulighet til å delta i kulturaktiviteter og opplevelser, men mange grupper faller likevel utenfor. Musikk i fengsel og frihet har arbeidet med musikktiltak for soningsdømte siden 1991. Vil ditt parti sørge for at budsjettposten som sikrer støtte til frivillighetens kulturutvikling i kriminalomsorgen kommer tilbake i Kulturdepartementets budsjett fra 2016?

- Soningsdømte faller utenfor. Dette vil jeg bringe inn i budsjettforhandlingene. Vi er nødt til å få de andre partiene med oss. Når jeg så det spørsmålet tenkte jeg at det har jeg lyst til å få til. Det skal jeg ta med meg videre, svarte Bekkevold.

Foto: Espen Faugstad