Ungdom og Fritid: Fylkeskoordinator

Ungdom og Fritid er i vekst og utlyser en 100 % stilling som fylkeskoordinator. Stillingen er prosjektfinansiert og har en varighet fram til 31. desember 2021, med mulighet for forlengelse.

Ungdom og Fritids har vedtatt å innføre fylkesledd som vil følge fylkesreformen fra 1. januar 2020. Som fylkeskoordinator i Ungdom og Fritid har du ansvaret for etablering og oppfølging av elleve fylkesledd, og opplæring og veiledning av fylkesstyrene. I tillegg vil du bistå med utviklingen og oppfølgingen av kompetansehevingstilbudet til våre medlemmer i fylkene. Du vil ha store muligheter til å påvirke utviklingsarbeidet med organisasjonens demokratiske oppbygging. Du vil også samarbeide tett med resten av sekretariatet om en rekke oppgaver og felles arrangementer.

De viktigste arbeidsoppgavene vil være å:

 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av stiftelsesmøter og fylkesmøter
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av Landsmøtet
 • Bistå fylkesleddene med forefallende oppgaver og styrearbeid
 • Opplæring og veiledning til tillitsvalgte i fylkene
 • Forvalte fylkesmidler sentralt, samt bistå fylkesledd i eksternt søknadsarbeid
 • Fronte organisasjonen med presentasjoner og foredrag
 • Bistå øvrig i organisasjonen, felles aktiviteter og arrangementer

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Organisasjonserfaring vektlegges
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Trygg og tydelig formidler
 • Gode IT-kunnskaper
 • Erfaring fra ungdomsarbeid på åpne møteplasser er en fordel
 • Førerkort klasse B (personbil)

Personlige egenskaper:

 • God på å bygge relasjoner og nettverk
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Evne til å takle en hektisk hverdag med mange utfordrende og spennende oppgaver
 • Løsningsorientert
 • Engasjert i organisasjonsarbeid 

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte oppgaver
 • Mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Svært godt arbeidsmiljø

En spennende jobb med dyktige og engasjerte medarbeidere. Du vil få veiledning og opplæring, og bli stilt overfor interessante og utviklende arbeidsoppgaver. Du vil også få muligheter for faglig og personlig utvikling, blant annet gjennom deltakelse på kurs og konferanser. Vi er et lite sekretariat og derfor avhengig av hverandre. Vi setter derfor pris på at du er utadvendt og har godt humør. Sammen skal vi fronte organisasjonen med begeistring, bygge nettverk og delta i den fritids- og ungdomsfaglige debatten.

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

Stillingen lønnes etter avtale. Dette er en stilling hvor det må påregnes reising, samt noe kvelds- og helgearbeid.

Søknadsfrist 22. august 2019

Søk på stillingen her.

 

Ønsket oppstart er senest 2. januar 2020. Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til generalsekretær André Ruud via e-post leder@ungdomogfritid.no, eller på tlf 48 31 52 87.