Høye kostnader hindrer deltakelse på fritidsaktiviteter

Høye kostnader hindrer deltakelse på fritidsaktiviteter

Publisert   | Sist oppdatert 

PRESSEMELDING: I en fersk undersøkelse sier 27 prosent av barnefamiliene i Norge at de selv, eller noen i familien, har latt være å delta på en fritidsaktivitet på grunn av høy kostnad. Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, er bekymret og mener flere må ta ansvar for å hindre at barn faller utenfor. Les mer » om - Høye kostnader hindrer deltakelse på fritidsaktiviteter

Frivillige organisasjoners arbeid med varslings-rutiner og forebygging av seksuelle overgrep og seksuell trakassering

Frivillige organisasjoners arbeid med varslings-rutiner og forebygging av seksuelle overgrep og seksuell trakassering

Publisert   | Sist oppdatert 

Våren 2018 satte Frivillighet Norges styre ned ei midlertidig arbeidsgruppe for frivillig sektors arbeid med varslingsrutiner og forebygging av seksuell trakassering og overgrep. Arbeidsgruppa fikk et tidsbegrenset mandat til å samlede frivillige organisasjonenes kompetanse på, erfaring med og gode eksempler på håndtering av seksuell trakassering og overgrep og gjøre funnene tilgjengelig for Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner i et dokument. Les mer » om - Frivillige organisasjoners arbeid med varslings-rutiner og forebygging av seksuelle overgrep og seksuell trakassering

Frivillighet Norge ønsker å videreføre samarbeidsavtalen med regjeringen og KS

Frivillighet Norge ønsker å videreføre samarbeidsavtalen med regjeringen og KS

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norge, Hovedorganisasjonen Virke, Ideelt nettverk og KS bedrift har siden 2015 hatt en samarbeidsavtale med regjeringen og KS om leveranser av helse- og sosialtjenester. Nærings- og fiskeridepartementet inviterte til et dialogmøte 13. juni der evaluering av samarbeidsavtalen var et sentralt tema. Les mer » om - Frivillighet Norge ønsker å videreføre samarbeidsavtalen med regjeringen og KS