Vellykket frokostmøte om institusjonsdrift

Publisert   | Sist oppdatert 

Vi ønsker ideelle aktører som en del av Norges velferdstilbud. Det var konklusjonen til både KrFs Øyvind Haabrekke og SVs Karin Andersen på Frivillighet Norges frokostmøte fredag. - Den samarbeidsavtalen ideelle aktører er i ferd med å inngå med regjeringen om kjøp av helse- og sosialtjenester, er en viktig seier for Frivillighet Norge, sier generalsekretær Birgitte Brekke. Les mer » om - Vellykket frokostmøte om institusjonsdrift

Kartlegger stiftelsenes samfunnsbidrag

Publisert   | Sist oppdatert 

Stiftelsestilsynet gjennomfører nå en undersøkelse for å kartlegge hvor mye penger norske stiftelser deler ut hvert år. - Det er viktig for folks generelle tillit til frivillig sektor med full åpenhet om omfanget på stiftelseskapitalen og hvor stor andel av den som deles ut til samfunnsnyttige formål, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge. Les mer » om - Kartlegger stiftelsenes samfunnsbidrag