Frivillige organisasjoners arbeid med varslings-rutiner og forebygging av seksuelle overgrep og seksuell trakassering

Frivillige organisasjoners arbeid med varslings-rutiner og forebygging av seksuelle overgrep og seksuell trakassering

Våren 2018 satte Frivillighet Norges styre ned ei midlertidig arbeidsgruppe for frivillig sektors arbeid med varslingsrutiner og forebygging av seksuell trakassering og overgrep. Arbeidsgruppa fikk et tidsbegrenset mandat til å samlede frivillige organisasjonenes kompetanse på, erfaring med og gode eksempler på håndtering av seksuell trakassering og overgrep og gjøre funnene tilgjengelig for Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner i et dokument.

Publisert   | Sist oppdatert 

Les rapporten her