Nyhetsbrev uke 10

Publisert   | Sist oppdatert 

Oljefondet må ut av utenlandske spillselskaper

Frivillighet Norge ber Etikkrådet om å tilråde at SPU trekker seg ut av utenlandske spillselskaper som beviselig bryter norske regler ved å henvende seg til norske kunder uten å ha lisens til å drive lotteri i Norge. Her er Frivillighet Norges brev til til Etikkrådet, sendt 7. mars 2017, med kopi til Finansdepartementet og Kulturdepartementet.

Staten bør dekke de ideelle aktørers historiske pensjonskostnader 

Her er Frivillighet Norges høringsuttalelse til NOU 2016:12 Ideell opprydding. – Vi er glade for at ekspertutvalget ledet av Jon Hippe, anbefaler at staten må dekke de framtidige historiske pensjonskostnadene til de ideelle virksomhetene som har levert helse- og sosialtjenester til staten, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy. 

Ny forskning: Ungdom er bedre enn sitt rykte!

Ungdom som er med i organisert fritid og engasjerer seg i frivillige organisasjoner er også mer samfunnsengasjerte og politisk aktive. En ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor tilbakeviser myten om at ungdom ikke engasjerer seg. Les mer her

Gir Donald Trump større frivillig engasjement?

Tirsdag 14.mars kl 08:30 kan du følge vår generalsekretærfrokost LIVE på Facebook. Marie Simonsen fra Dagbladet vil innlede og gi oss ny innsikt i hva som foregår i USA, samt deler refleksjoner rundt sivilsamfunnet der og her hjemme. Vi ønsker å belyse og diskutere hvordan samfunnsendringer kan påvirke befolkningens engasjement i frivillige organisasjoner, og hvilken rolle frivilligheten kan og bør spille framover. Kan vi forvente økning i nye frivillige, medlemmer og økonomiske bidrag? 

Frivillighet Norge deltar i høring om bærekraftige byer og sterke distrikter

Mandag 13. mars deltar Frivillighet Norge i høringen om Stortingmelding 18 (2016-2017): Berekraftige byar og sterke distrikt. Vårt hovedinnspill er at frivilligheten skaper gode og inkluderende lokalsamfunn. Derfor bør frivilighetspolitikk være et fast punkt i samfunnsdelen av kommuneplanen. Kommunene bør også vektlegge støtte til kompetanse i samhandling mellom frivilligheten og kommunene. Se hele høringsinnspillet her.

Delta i undersøkelse om næringslivssamarbeid!

Denne våren har Frivillighet Norge tre europeiske studenter på Handelshøyskolen i Bergen (NHH) som forsker på samarbeid mellom frivillighet og næringsliv for oss. Studentene ønsker nå å gjennomføre en begynnende undersøkelse, og vi håper at våre medlemsorganisasjoner kan svare på noen korte spørsmål. Svarfrist for undersøkelsen er 20. mars. Gå inn her for å svare. Les mer om forskningsprosjektet her

Kartlegging av frivilligheten i Hamar kommune

Frivillighet Norge er i gang med å kartlegge frivillige organisasjoner og deres samarbeidsmuligheter i Hamar kommune. Vi ønsker å få så god oversikt over frivilligheten i Hamar som mulig, og ber om deres hjelp. Har din organisasjon et lokallag som har aktivitet/er organisert i Hamar? Kan dere i så fall sende oss organisasjonsnavn, gyldig e-postadresse (helst organisasjonens e-post) og om tilgjengelig, kontaktperson og telefonnummer. Sendes til siriann@frivillighetnorge.no. Frist for innsendelse: 5.4.17.

Kurs for små og nystarta organisasjoner 

Vårens kursrekke for små og nystarta organisasjoner er i gang igjen. Første kurs er allerede 15. Mars, så gå inn her og meld deg på.

Kurs i regi av Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) 

Før jul holdt NFP innlegg på vårt kurs i prosjektutvikling, de inviterer nå til kurs med tittelen ”Hvordan styrer vi (mange) små prosjekter?” og medlemmer i Frivillighet Norge får gratis inngang. Mer informasjon og påmelding finner du her

Møte i Forum for institusjonsdrift

Styret i frivillighet Norge vedtok før jul å endre navn på Arbeidsgruppe institusjonsdrift til Forum for institusjonsdrift. I dette møtet orienterer vi om den konkrete bakgrunnen for endringen og Frivillighet Norges politiske arbeidet knyttet til ideelle aktører fremover. Vi vil også drøfte våre medlemmers behov for å få belyst de viktigste endringene i det nye lovverket om offentlige anskaffelser og hvilke muligheter og begrensninger det gir. Dato for møtet er ikke satt. Ta kontakt med seniorrådgiver Bjørn Lindstad på bjorn@frivillighetnorge.no dersom din organisasjon ønsker å motta mer informasjon om dette møtet.

Få gratis workshop fra Telia 

Telia Company lanserer i mars et prosjekt der alle som jobber i Telia får muligheten til å benytte 8 timer av egen arbeidstid til å drive med frivillig arbeid som har fokus på teknologi og digitalisering. Det kan være alt fra bruk av digitale tjenester for å fremme inkludering, bruk av digital teknologi for å forbedre effektiviteten eller å håndtere risikoer knyttet til et samfunn som alltid er tilkoblet. For eksempel workshops der det diskuteres nettvett for barn og unge. Tiltaket kan være rettet mot egne medlemmer eller brukere av organisasjonenes tilbud i dag, eller dere kan få hjelp til å ta små digitale grep i egen organisasjon, som å opprette profiler i sosiale medier og lære å bruke disse. Er dette interessant for din organisasjon tar du kontakt med Christoffer Hovde i Telia på christoffer.hovde@telia.no

Bestill kurs fra Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er Norges viktigste kompetansebank for frivillig sektor. Vi tilbyr kurs i alt fra politisk påvirkning til styrearbeid og anbefalingene for godt styresett i frivilligheten. Les mer her eller kontakt kommunikasjonsrådgiver Morten Skjæveland på mortens@frivillighetnorge.no for å bestille et kurs.

Send oss medlemsblad

Vi ønsker å tilby medlemsorganisasjonene våre å sette medlemsbladet sitt i tidsskrifthyllen i våre nye lokaler. Vi vil gjerne synliggjøre bredden av organisasjonene og hva de enkelte organisasjonene jobber med for folk som kommer innom sekretariatet. Send gjerne medlemsbladet deres til Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo. Har du spørsmål om dette så ta kontakt med John Görbing-Hermstad på telefon 21567650 eller send en e-post til John, john@frivillighetnorge.no.

Frivillighet Norge på sosiale medier

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!