Nyhetsbrev uke 12

Publisert   | Sist oppdatert 

– Trumps seier fører til større frivillig engasjement

– Det var unektelig et større engasjement i etterkant av Trumps seier enn under selve valgkampen. Det sa kommentator Marie Simonsen fra Dagbladet da Frivillighet Norge arrangerte generalsekretærfrokost med temaet ”Gir Donald Trump større frivillig engasjement?” den 14. mars. Les mer her

Frivillighet Norge støtter seniorprosjekt

Mental Helse har tatt initiativ til et prosjekt for å løfte fram betydningen av seniorer som en aktiv samfunnsressurs. Mental Helses prosjekt har fått navnet FRI, og organisasjonen har rekruttert ”alliansepartnere” fra både frivillighet, offentlig sektor og næringslivet. Frivillighet Norge er en av disse. Les mer her

Send oss ditt momseksempel

I forbindelse med Frivillighet Norges arbeid med momskompensasjonsaken har vi behov for eksempler fra medlemsorganisasjonene. Hva må dere betale moms på og hva kunne dere brukt pengene på dersom de ikke hadde gått til moms? Målet med eksemplene er å illustrere urettferdigheten i at frivilligheten må betale moms når næringslivet slipper. Send eksemplene til mortenj@frivillighetnorge.no.  

Still ditt spørsmål i Frivillighetsbarometeret 2017

For 7500 kroner kan din organisasjon stille spørsmål i Frivillighetsbarometeret 2017. Kontakt Morten Johansen mortenj@frivillighetnorge.no, 92450548 for mer informasjon. Resultatene vil være klare før valget slik at de kan brukes i valgkampen. Frist 30. april. 

Nyhet på Frivillig.no: Nå kan de frivillige velge oppgaver

Nå har Frivillig.no laget en ny funksjon spesielt med tanke på festivaler og andre arrangementer! Nå kan de frivillige velge de oppgavene i oppdraget som de er mest interessert i. På denne måten slipper man å lage mange nesten like oppdrag! Funksjonen er valgfri, så man kan også lage oppdraget uten å skru på dette.

Innvielse av våre nye lokaler! 

Tirsdag 18. april kl. 14.00-15.30 ønsker vi velkommen til våre nye lokaler. Vi har nye lyse kontorer og en luftig terrasse i 5. etasje i Øvre Slottsgate 2B. Ta turen innom og slå av en prat og få informasjon om hvem og hva vi jobber med i Frivillighet Norge. Enkel servering. Send påmelding til ida@frivillighetnorge.no senest 12. april.

Møteplass for folkehelse 2017

Velkommen til Møteplass for folkehelse 2017 om Folkehelseprogrammet og frivilligheten den 25. april kl. 09:30-14:00 i Marmorsalen på Sentralen, Oslo. Møteplassen er gratis med påmelding innen 19. april. Når du melder deg på har du anledning til å stille et spørsmål som kan inkluderes i konferansen. Dagens konferansier er Tove Gundersen, Generalsekretær i rådet for psykisk helse. Les mer her

Møte i Forum for institusjonsdrift 

Styret i Frivillighet Norge vedtok før jul å endre navn på Arbeidsgruppe institusjonsdrift til Forum for institusjonsdrift. 3. april kl. 10.00-11.30 vil forumet blant annet diskutere om ideelle aktører trenger mer kompetanse for å kunne tilpasse seg de muligheter og begrensninger endringene i lov om offentlige anskaffelser gir. I tillegg vil generalsekretær Henriette Westhrin dele Norsk Folkehjelps erfaringer med å samarbeide med det offentlige i driften av sine flyktningemottak. Møte holdes i Frivillighet Norges lokaler i Øvre slottsgate 2b. Les mer her

Høgskolen på Vestlandet lyser ut videreutdanning i frivillig arbeid

Det er utlyst en 15 studiepoengs videreutdanning i frivillig arbeid, i regi av Høgskulen på Vestlandet. Planlagt gjennomføring er høstsemesteret 2017. Studiested blir Haugesund. Det er tre samlinger på 3, 2 og 2 dager. Søknadsfrist er 15. april. Les mer her

KNIF-dagen setter frivillighetspolitikken på dagsorden.

På KNIF-dagen møtes statsminister Erna Solberg (H), Jonas Gahr Støre (A) og Knut Arild Hareide (KrF) til debatt. Debatten vil fokusere på politikken i forhold til frivillige og religiøse organisasjoner, og flere av hovedsakene til Frivillighet Norge løftes frem. Alle medlemmene i Frivillighet Norge er velkomne til å delta på dagen, og KNIF ønsker også innspill til debatten. Dato er 26. april og sted er Scandic Airport Gardermoen. Les mer og meld deg på KNIF-dagen her. Egen link for innspill til den politiske debatten.  

Markering for europeisk samarbeid og fellesskap

Europabevegelsen markerer, sammen med flere andre organisasjoner, Romatraktatens 60-årsjubileum og slår et slag for europeisk samarbeid og fellesskap med markeringen Sammen om Europa, nei til populisme! foran Stortinget lørdag 25. mars klokken 12.30 – 13.00. Der blir det appeller ved blant annet EU/EØS-minister Frank Bakke-Jensen og Oslos varaordfører Khamshajiny Gunaratnam. Les mer her

Ledige kontorer i Øvre Slottsgate 2b

I Øvre Slottsgate 2b er det ledig inntil 4-5 kontorer for frivillige organisasjoner. Disse kan leies ut under ett eller enkeltvis. I tillegg til kontorplass er det fri adgang til flere møterom av forskjellig størrelse. Det er mange andre frivillige organisasjoner i huset og et svært godt faglig og sosialt miljø. Det er Norges kulturvernforbund som ordner med kontorene. Ta kontakt med jan.solberg@kulturvern.no, telefon 91648005.

Frivillighet Norge på sosiale medier

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!