Nyhetsbrev uke 16

Publisert   | Sist oppdatert 

Siste sjanse for å stille ditt spørsmål i Frivillighetsbarometeret

Frivillighet Norge utfører årlig en befolkningsundersøkelse om frivillighet kalt Frivillighetsbarometeret, i samarbeid med Kantar TNS. For 7500 kroner kan din organisasjon stille spørsmål i Frivillighetsbarometeret 2017. Kontakt Morten Johansen på mortenj@frivillighetnorge.no eller 92450548 for mer informasjon. Resultatene vil være klare før valget slik at de kan brukes i valgkampen. Frist: 30. april.  

Regjeringen starter arbeidet med en ny frivillighetsmelding

Frivillighet Norge har spilt inn at det er på tide med en ny frivillighetsmelding, og i påsken kom den gode nyheten fra Kulturministeren: En ny frivillighetsmelding kommer i 2018! – Vi gleder oss til å bidra, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. Les mer her.

Medlemsundersøkelse om organisasjonenes forhold til det offentlige

Kulturdepartementet har oppfordret Frivillighet Norge til å samle eksempler på små og store saker som berører samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlig sektor både på statlig og kommunalt plan, slik at disse sakene kan tas opp med de departementene som forvalter de ulike saksområdene. Vi ber derfor våre medlemsorganisasjoner om å svare på vår undersøkelsen av hvilke utfordringer organisasjonen har i forholdet til det offentlige. Dette kan være alt fra hvordan organisasjonen påvirkes av offentlige lover og regler og hvordan ulike former for samarbeid fungerer til evnetuell manglende tilrettelegging. Vi ønsker både store og små eksempler, både fra sentralleddene og fra underleddene. Videresend gjerne til de av deres underledd som dere mener er relevante. Frivillighet Norge vil videreformidle resultatet fra undersøkelsen til Kulturdepartementet for videre oppfølging. Svar på undersøkelsen her.

Nasjonal konferanse om kommunal frivillighetspolitikk

Frivillighet Norge arrangerer sammen med KS en nasjonal konferanse om kommunal frivillighetspolitikk 19 mai. Vi har satt av 16 plasser til våre medlemmer der man kun betaler 500 kroner for deltakelse for én person pr. organisasjon. Det er førstemann til mølla som gjelder! Ønsker dere å melde på flere personer fra samme organisasjon må disse betale ordinær pris 1625 kr. Påmelding skjer ved å trykke på denne linken. Velg Medlem av frivillighet Norge og følg anvisningen derfra. For deltaker nr. 2, 3 etc. fra din organisasjon velger man Deltaker og følger anvisningen derfra. Har du spørsmål vedrørende konferansen kan du ta kontakt med Bjørn Lindstad på bjorn@frivillighetnorge.no eller på 90979955.

Kursrekke for små og nystartede organisasjoner

Andre del av vårens kursrekke er klar og det blir workshop i rekruttering og bruk av frivillig.no, kurs i bruk av foto og økonomistyring. Se her for påmelding og mer informasjon. 

Gratis workshop i bruk av Frivillig.no

Vil din organisasjon bli bedre til å skrive gode oppdrag på Frivillig.no? Kom på gratis workshop onsdag 3. mai kl 17.00! Klikk her for mer informasjon og påmelding.

En omvendt innsamlingsaksjon med Frivillig.no

Frivillig.no skal være en nasjonal samlingsplass for den lokale frivilligheten, og vi vil ha med alle! Etter å ha fått med over 900 organisasjoner og 12.000 frivillige, ser vi fortsatt at det ikke ligger oppdrag ute i alle kommuner. Derfor har vi dratt igang en omvendt innsamlingsaksjon for å få med flere lokallag, foreninger og ennå flere nye organisasjoner, slik at folk kan finne noe å engasjere seg i der de bor. Vi får altså frivillige til å bli med og samle inn organisasjoner og oppdrag. I de to første episodene har Yousef Hadaoui, kjent fra Svart Humor på NRK, tatt med seg en gjeng og vært på besøk hos Natur og Ungdom og NOAH – for dyrs rettigheter. Bli med og tagg lokallag og organisasjoner under filmene på Facebook og Instagram.

Frivillighet Norge på Arendalsuka

Frivillighet Norge vil ha følgende arrangement på Arendalsuka: Frivillighetsfest for inviterte gjester fra frivilligheten tirsdag 15. august og Møteplass Folkehelse torsdag 17. august. Hold av dato nå – endelig invitasjon sendes ut senere. Frivillighet Norge vil også ha en stand på Arendalsuka, som det vil være mulig for våre medlemsorganisasjoner å leie i 2 timer. Vet du at og når du vil ha den allerede nå? Send en epost til lise@frivillighetnorge.no med ønske om dag og tid. Til å bemanne standen søker vi også frivillige. Vi dekker reise fra Østlandet og overnatting for disse. Vet du noen som kan tenke seg å være frivillige for Frivillighet Norge? Be dem sende en epost til lise@frivillighetnorge.no (det kan gjerne være tre personer som kjenner hverandre).

Miniseminar om frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden

Fredag 28. april arrangerer Kulturdepartementet miniseminar hvor NIBR-studien Frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden lanseres. Dette er en studie av frivillige organisasjoners innsats under og i etterkant av de store ankomstene i 2015. Frivillighet Norges generalsekretær vil kommentere funnene i rapporten etter presentasjonen. Mer informasjon og påmelding her. Frist for påmelding 26.april.

Har dere lokallag i Sandnes?

Frivillighet Norge kartlegger frivilligheten i Sandnes kommune, og ønsker i den forbindelse å få inn navn på lokallag og e-postadresser til kontaktpersonen i foreningen. Hvis dere har det send det til Morten Johansen, mortenj@frivillighetnorge.no.

Tysvær kommune skal utvikle en frivillighetspolitikk

I forbindelse med utviklingen av sin frivillighetspolitikk har Tysvær kommune inngått en avtale med Frivillighet Norge om å gjennomføre en undersøkelse blant alle lag og foreninger. Hensikten er å få informasjon om foreningene, hvem de samarbeider med og hvilke utfordringer, ressurser og utviklingsmuligheter de har. Undersøkelsen sendes ut på mail. De foreningene som ikke mottar mail, men som ønsker å delta, finner link til undersøkelsen på kommunens nettsider. Undersøkelsen er åpen fra 21.april til 8.mai. Frivillighet Norge ber sine medlemmer oppfordre egne underledd i Tysvær kommune om å delta i undersøkelsen.

Frivillighet Norge på sosiale medier

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!