Nyhetsbrev uke 20

Publisert   | Sist oppdatert 

Gi innspill til Stortingsmeldingen om frivillighetspolitikken 12. juni

Regjeringen har bestemt at det skal skrives en ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken. Som en oppstart til dette arbeidet inviterer Kulturminister Linda Hofstad Helleland til det et første innspillsmøte med frivillig sektor mandag 12. juni 09.30 til 11.30 på Auditoriet i Akersgaten 59 (R5). Møtet er åpent for organisasjoner, sammenslutninger og miljøer som driver eller legger til rette for frivillig aktivitet. Følg med på Kulturdepartementets nettsider der det snart vil bli lagt ut påmeldingsskjema og mulighet for å melde inn innspill.

Frivillighet i revidert nasjonalbudsjett

Det er få nyheter for frivilligheten i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett 11. mai. - Den generelle momskompensasjonsordningen for frivilligheten er underfinansiert, slik at frivillige organisasjoner vil få en mindre andel av momsutgiftene kompensert sammenlignet med i fjor. Det er skuffende at regjeringen ikke gjør noe med dette i revidert, når de flere ganger har lovet å forbedre ordningen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. Les mer her.

Frivillighet Norges notat til høring i kommunal- og forvaltningskomiteen

Her er Frivillighet Norges notat til Høring om representantforslag om endring av vilkår for opprettelse og nedlegging av asylmottak, overlevert til kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget den 16. mai 2017. Utdrag fra notatet: Det er bra at Staten har som intensjon å legge til rette for ideelle driftsoperatører. Samtidig er det urovekkende at andelen ideelle likevel går ned, og at det nå bare er 2 ideelle driftsoperatører igjen. Omlag 70% av mottakene drives i dag av kommersielle aktører. Kun omlag 9 % er ideelle. Staten må følge opp intensjonen om at vi i Norge fortsatt skal ha ideelle driftsoperatører av asylmottak med konkrete tiltak.

Må unngå illojale tilpasninger

Staten har ansvaret for å sørge for at aktørene de inngår avtaler med er reelle ideelle aktører. VG dokumenterte forrige uke hvordan Stiftelsen Fyrlykta som har levert tjenester til det offentlige, har gått med store overskudd. Millioner av kroner skal ha gått til finansiering av virksomhet i andre land. Oslo kommune har sagt nei til å inngå ny avtale med stiftelsen fordi de ikke anser Fyrlykta som en ideell aktør. - Det er helt avgjørende å unngå illojale tilpasninger til regelverket og å ha kunnskap om hvordan man skiller mellom ideelle og kommersielle aktører. I denne saken virker det som om staten ikke har fulgt godt nok med, mener generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. Les mer her.

Møte i nettverksgruppa det offentliges forhold den 13. juni

Ny dato for møte i Nettverksgruppe for det offentliges forhold er klar. Møtet skjer den 13. juni kl. 13.30-15.00 på Frivillighet Norges sekretariat, Øvre Slottsgate 2b (møterom nede til høyre). Påmelding til ida@frivillighetnorge.no innen 09.06.2017. Møtet er åpent for representanter fra Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner. På møtet vil man blant annet snakke om Frivillighet Norges høringssvar til Brochmann-2 utvalget. Les mer her

Bli med på workshop under Arendalsuka!

Bli med på Møteplass Folkehelse onsdag 16. august kl. 15-17 på Clarion Hotel Tyholmen i Arendal. Temaet for møteplassen er Hvordan fremme bedre samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor for å skape bedre folkehelse? Her kan du selv delta og bidra med innspill! Helseministeren er invitert! Kommer du? Påmelding sendes til: anette@frivillighetnorge.no.

Frivillighetsfest på Arendalsuka

Frivillighet Norge vil ha følgende arrangement på Arendalsuka: Frivillighetsfest for inviterte gjester fra frivilligheten tirsdag 15. august. Hold av dato nå – endelig invitasjon sendes ut senere. Frivillighet Norge vil også ha en stand på Arendalsuka, som det vil være mulig for våre medlemsorganisasjoner å leie i 2 timer. Vet du at og når du vil ha den allerede nå? Send en epost til lise@frivillighetnorge.no med ønske om dag og tid. Til å bemanne standen søker vi også frivillige. Vi dekker reise fra Østlandet og overnatting for disse. Vet du noen som kan tenke seg å være frivillige for Frivillighet Norge? Be dem sende en epost til lise@frivillighetnorge.no (det kan gjerne være tre personer som kjenner hverandre).

Samarbeidsverksted

Lyst på nye kontakter og organisasjonsvenner? Da er Samarbeidsverkstedet noe for deg. Vi starter opp årets verksted 23.5. og fortsetter med flere samlinger utover høsten. Alle kan samarbeide – og det er alltid noe å samarbeide om! Les mer her.

Frivillighet Norge søker prosjektassistent for kommunikasjon 

I en periode fremover har vi behov for økt kapasitet. Vi ser derfor etter en fleksibel person som både kan jobbe på vårt kontor i Øvre Slottsgate i Oslo, som kan gjennomføre møter rundt omkring i landet og som kan gjøre oppgaver hjemmefra. Vi ser etter en selvstendig person med stor interesse for kommunikasjon, tekst og teknologi og som har god erfaring med sosiale medier. Det er viktig at du har stor interesse og læringslyst for frivillig sektor, at du skriver godt og er nøyaktig. Les mer her. Ta kontakt med Vanja Konradsen på mail vanja@frivillighetnorge.no hvis dette kan være av interesse for deg.

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!