Nyhetsbrev uke 24

Publisert   | Sist oppdatert 

Gjennomslag for opptrappingsplan for momskompensasjon

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget ber regjeringen om å legge fram en opptrappingsplan for momskompensasjonsordningen. Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, roser komiteen. Les mer her

Regjeringen må sikre ideell asylmottaksdrift

Kommunalkomiteen kom denne uken med innstilling om et representantforslag fra SV om endring av vilkår for opprettelse og nedlegging av asylmottak. Les mer her

Frivillighet Norges innlegg til ny stortingsmelding om frivillighet

Frivillighet Norge deltok på Kulturdepartementets oppstartsmøte for ny ny stortingsmelding om frivillighet den 12. juni. Her er vårt innlegg. Frivillighet Norge kommer til å sende innspill til stortingsmeldingen på vegne av medlemmene. Innspillet vil bli behandlet internt i Frivillighet Norge først og sendes departementet i løpet av høsten.

Kulturministeren ber om innspill

På oppstartsseminaret for arbeidet med den nye stortingsmeldingen om frivillighet 12. juni ba kulturministeren om innspill fra frivillige over hele landet. Alle som ønsker det kan sende innspill til frivillighetsmelding@kud.dep.no og merke disse med referanse 17/2851 innen 1. august 2017. Frivillighet Norge vil sende et innspill på vegne av medlemsorganisasjonene. Dette vil bli sendt på høring i løpet av høsten. Les mer her

Dette gjør Frivillighet Norge under Arendalsuka

Vi arrangerer frokostseminar om hvordan vi kan skape inkluderende lokalsamfunn for alle, sammen med KS og Universitetet i Agder, på Drømmeplassen på tirsdag 15. august klokka 8-9. Les mer her. Vi arrangerer Frivillighetsfest samme dag kl. 19-21 på Clarion Hotel Tyholmen, i samarbeid med Norsk Tipping. Kontakt guri@frivillighetnorge.no for mer informasjon. Vi arrangerer Møteplass folkehelse onsdag 16. august kl. 15-17 på Clarion Hotel Tyholmen, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og KS. Les mer her. Og vi arrangerer frokostseminar om verdien av pensjonisters frivillighet på torsdag 17. august kl. 8-10 på Tyholmen Frivilligsentral, i samarbeid med Statens seniorråd. Les mer her. Frivillighet Norge skal ha en stand på kanalplassen 53 under hele Arendalsuka. Vil din organisasjon ha standplass? Påmelding sendes innen 30. juni til lise@frivillighetnorge.no.    

Nominasjon til Frivillighetsprisen og Årets Nykommer i frivilligheten

Alle kan nominere en kandidat som har gjort en ekstraordiner frivillig innsats til den nasjonale Frivillighetsprisen 2017 på frivillighetsprisen.no. Norsk Tipping gir 50 000 kroner til et ideelt formål utpekt av vinneren. Du kan også nominere til Årets Nykommer i frivilligheten, som deles ut til en person som har begynt med frivillighet etter 1. august 2016.

Gi frivillige som fortjener det en stor eller en liten takk 

Onsdag 24. mai sparket Bufdir i gang en kampanje om Fritidserklæringen. Du kan nominere frivillige som fortjener en stor eller en liten takk. Her velger man en ambassadør som skal takke på vegne av deg og samfunnet. Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen og tidligere styreleder Sven Mollekleiv er blant ambassadørene. Les mer her

Husk å søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner i 2017. Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2016. Søknadsfristen er 1. september. Mer informasjon og søknadsskjema her

Nye medlemmer våren 2017

Frivillighet Norge har fått mange nye medlemmer våren 2017. Vi kan informere om at Aktivitetsklubben, Hospiceforum Norge, Miljøagentene, Multikulturelt Initiativ- og ressursnettverk, Norsk Tolkeforening, Norske Historiske Spel, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Tjukkasgjengen, Ung i Kor, Leieboerforeningen, Nakkeforbundet, Norsk Parkinsonforening og Norsk forening for prosjektledelse har blitt nye medlemmer. Norges Frivilligsentraler og Sykling uten alder har blitt de første observatørmedlemmene. 

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!