Nyhetsbrev uke 32

Publisert   | Sist oppdatert 

Støtt frivillighetens viktigste sak i valgkampen

Alle frivillige organisasjoner vil tjene på en bedre momskompensasjonsordning. Dette er frivillighetens viktigste sak i valgkampen. Støtt saken ved å like og dele denne videoen på Facebook. Les mer her

Frivillighet Norge under Arendalsuka

Dette gjør Frivillighet Norge under Arendalsuka: 

 • Vi arrangerer frokostseminar om hvordan vi kan skape inkluderende lokalsamfunn for alle, sammen med KS og Universitetet i Agder, på Drømmeplassen på tirsdag 15. august klokka 8-9. Les mer her.
 • Vi arrangerer Frivillighetsfest samme dag kl. 19-21 på Clarion Hotel Tyholmen, i samarbeid med Norsk Tipping. Det er fortsatt noen plasser ledig på Frivillighetsfesten og våre medlemsorganisasjoner kan melde seg på her
 • Vi arrangerer Møteplass folkehelse onsdag 16. august kl. 15-17 på Clarion Hotel Tyholmen, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og KS. Les mer her.
 • Og vi arrangerer frokostseminar om verdien av pensjonisters frivillighet på torsdag 17. august kl. 8-10 på Tyholmen Frivilligsentral, i samarbeid med Statens seniorråd. Les mer her.
 • Frivillighet Norge skal ha en stand på kanalplassen 53 under hele Arendalsuka. 

Møt Frivillig.no på Arendalsuka

Under Arendalsuka 14-17.august finner du Frivillig.no midt i Pollen på en sjarmerende sjøspeiderskute som heter Pontos. Stikk innom, send en melding (kontakt@frivillig.no) for å avtale tid eller kom på en av våre samtaler om frivillighet og rekruttering:

 • For engasjerte unge tirsdag kl. 14.00-14.30
 • For engasjert presse onsdag kl. 12.00-12.30
 • For engasjerte politikere torsdag kl. 14.00-14.30

Invitasjon til å nominere kandidater til nytt styre 

Frivillighet Norges årsmøte finner sted 16.11. 2017. På årsmøtet skal følgende styremedlemmer velges:

 • Styreleder
 • Nestleder i styret
 • 3 styremedlemmer
 • 3 varamedlemmer

Dagens styreleder Sturla Stålsett og nestleder Bente Lier har gitt beskjed til valgkomiteen om at de ikke vil ta gjenvalg. Begge har hatt sine verv i to perioder. Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker nominasjoner fra medlemsorganisasjonene på kandidater til de i alt åtte ledige vervene. Valgkomiteen vil også gjennomføre en selvstendig sondering etter mulige kandidater. Nominasjoner sendes til post@frivillighetnorge.no med tittel: ”Nominasjon til styret i Frivillighet Norge”. For at nominasjonen skal være gyldig må kandidatens CV og en begrunnelse for nominasjonen være vedlagt. Det må gå klart fram hvilket verv nominasjonen gjelder (leder, nestleder, styremedlem eller varamedlem). Nominasjonsfristen er 1. september 2017.

Nominasjon til Frivillighetsprisen og Årets Nykommer i frivilligheten

Alle kan nominere en kandidat som har gjort en ekstraordiner frivillig innsats til den nasjonale Frivillighetsprisen 2017 på frivillighetsprisen.no. Norsk Tipping gir 50 000 kroner til et ideelt formål utpekt av vinneren. Du kan også nominere til Årets Nykommer i frivilligheten, som deles ut til en person som har begynt med frivillighet etter 1. august 2016.

Hva er dine erfaringer med Fritidserklæringen?

Det er ett år siden staten, kommunene og frivilligheten gikk sammen om Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet. 31.8. møtes partene som skrev under. I forbindelse med det ønsker Frivillighet Norge tilbakemelding fra våre medlemmer om deres erfaringer med erklæringen både nasjonalt og lokalt. Hvis dere har noen erfaringer, positive eller negative som dere ønsker å dele kan de sendes til martin@frivillighetnorge.no.

Frivillighet Norge og personvern

I mai 2018 vil EUs personvernforordning (GDPR) bli en del av norsk lovverk. Dette får konsekvenser for alle som behandler personopplysninger, for eksempel om medlemmer, frivillige, givere eller deltakere. Frivillighet Norge kommer i løpet av høsten til å tilby informasjon om personvern og GDPR. Vi planlegger seminar/workshop i samarbeid med andre aktører, og vil i tillegg utvikle informasjonsmateriell rettet mot frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge med innspill om idelle aktører

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal i løpet av høsten 2017 gå gjennom sine rutiner for kvalifisering og oppfølging av ideelle organisasjoner. I tillegg skal Bufdir utlyse et oppdrag om ekstern revisjonsgjennomgang av flere ideelle organisasjoner. Formålet med dette er, slik Frivillighet Norge oppfatter det, å vurdere deres status som ideell organisasjon. Bakgrunnen er enkeltsaker som har kommet opp i media om stiftelser som kan ha utgitt seg for å være en ideell aktør. Les vårt brev til Bufdir her.  

Ny rapport om innvandrerorganisasjoner

På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har Fafo gjort en undersøkelse av innvandrerorganisasjoners rolle i lokalt integreringsarbeid. De har gått gjennom kommuner og innvandrerorganisasjoners erfaringer knyttet til støtteordningen Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn. Les mer her

Frivillighetens og kulturens rolle i kommunenes integreringsarbeid i Norden

Nordiske kommuner samles for å utveksle erfaringer over grensene om samarbeid med sivilsamfunnet 6.- 7. september 2017. Arrangør er Voksenåsen – Norges nasjonalgave til Sverige - i samarbeid med bl.a. SKL (Sveriges kommuner och landsting) med støtte fra Nordisk Ministerråd samt Svensk-norska samarbetsfonden. De tar sikte på å samle representanter for mellom 5-10 kommuner fra respektive norske, svenske og danske kommuner og regioner samt representanter for frivilligheten og kulturen. Denne invitasjonen gjelder i første rekke de som arbeider med flyktningmottak, integrasjon, etablering, kulturarbeid og samarbeid med sivilsamfunnet. Les mer her

Frivillighet Norge på sosiale medier 

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!