Nyhetsbrev uke 6

Publisert   | Sist oppdatert 

Gir Donald Trump større frivillig engasjement? 

Frivillighet Norge inviterer til generalsekretærfrokost 14. mars 2017 kl 08.00-09.30. Det er urolige tider i det politiske landskapet. Vi ser at Trump får amerikanere til å sette pris på mange ting de har tatt for gitt, og som de kanskje til og med selv har vært med på å svekke. Mange frivillige organisasjoner opplever en økning i støtte i USA. Marie Simonsen fra Dagbladet vil innlede og gi oss ny innsikt i hva som foregår i USA, samt deler refleksjoner rundt sivilsamfunnet der og her hjemme. Arrangementet er gratis med krever påmelding på grunn av begrenset kapasitet. 

Innspill til statsbudsjettet for 2018 

Her er Frivillighet Norges innspill til statsbudsjettet for 2018. Ved å gjennomføre Frivillighet Norges forslag vil staten bidra til å gi frivilligheten større rom og sette organisasjonene i stand til å forvalte frivilligheten i Norge på en god måte i møte med framtidas utfordringer. 

Populært seminar om inkluderende rekruttering!

Vårt seminar med tema ”inkluderende rekruttering - Har din organisasjon åpne dører for alle?” ble fort fullbooket og har lang venteliste. For de som ikke fikk plass eller uansett har lyst til å få med seg dette så streames det live på denne linken. Programmet for seminaret finner du på om.frivillig.no.

Knekk inkluderingskoden! 

Les nye artikler på inspirasjonsbanken vår om inkludering. Nour bygger broer med norskkurs, Ida fyller asylmottak med musikk og Sandwich Brothers forbereder seg på neste is-sesong. Har du et eksempel du vil sette i banken så ta kontakt med oss.   

Abelia og Microsoft seminar om digitalisering av frivillig sektor

Digitalisering er en forutsetning for produktivitet og vekst i alle bransjer. Men hvordan skal frivillige organisasjoner forberede seg på og dra nytte av denne digitaliseringen? Abelia og Microsoft har invitert statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet til et møte om digitalisering med IKT-næringen og frivillige organisasjoner. Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, vil delta i paneldebatt på seminaret. Mer info og påmelding her

Tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging har fra og med 2017 overtatt ansvaret for tilskuddsordningen til tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Ordningen har tidligere år vært forvaltet av Justis- og beredskapsdepartementet. Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Søknadsfristen i 2017 er 3. mars. Les mer her

Frivillighet Norge er på Arendalsuka

Arendalsuka er i år fra 14. til 20. august. Frivillighet Norge vil være til stede hele uka. I år, som i fjor, vil vi ha en stand hvor det vil være noe plass til ulike medlemsorganisasjoner. Mer informasjon kommer. Datoer for våre arrangement er:

  • Tirsdag 15. august klokka 19 – Fest for frivilligheten på Clarion Tyholmen
  • Torsdag 17. august klokka 13-15 - Møteplass Folkehelse på Clarion Tyholmen

Sett av datoer allerede nå. Mer informasjon kommer fortløpende!

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!