Nyhetsbrev uke 8

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norges innspill til forskningsrådet 

De senere årene har staten pekt på frivilligheten som en del av løsningen på samfunnsutfordringer. Det trengs kunnskap om hvordan frivilligheten best kan bidra til dette, samtidig som frivillighetens mange merverdier og evne til å mobilisere bredt videreføres. Frivillighet Norge har sendt følgende innspill til Forskningsrådet om hvilke temaer vi mener det bør forskes på fremover.

Videoopptak fra seminar i inkluderende frivillig rekruttering

I forrige uke arrangerte Frivillig.no et seminar om inkluderende frivillig rekruttering. Video fra alle foredragene er samlet på om.frivillig.no, med blant andre Brit Olssøn fra Røde Kors, Synne Sætrang fra Institutt for Samfunnsforskning, Alexander Golding fra Caritas, Betül Cokluk fra A step Closer, Siriann Bekeng fra Frivillig.no og Frode Kyvåg fra Oslo kommune.

Oppretter arbeidsgruppe for samarbeid mellom næringsliv og frivillighet

Næringsliv og frivillighet kan samarbeide mer og bedre. Nå inviterer Frivillighet Norge sine medlemsorganisasjoner til å delta i en arbeidsgruppe om næringslivssamarbeid. Send nominasjon med begrunnelse til guri@frivillighetnorge.no. Frist for å nominere deres kandidat er 15. mars. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål. Les mer her

Skal forske på næringslivssamarbeid

Denne våren skal tre masterstudenter på NHH forske på samarbeid mellom frivillighet og næringsliv på oppdrag fra Frivillighet Norge. Studentene vil selv hente inn eksempler på næringslivssamarbeid, men vil gjerne høre fra Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner hvis de har noen prosjekter de mener det er særlig viktig å se på. Har du noen prosjekter og/eller innsikter du er villig til å dele med studentene? Ta kontakt med Angelica Bertoli på epost angelicabertoli@hotmail.it. Les mer her

4 kommuner i Vest-Agder setter frivilligheten på kartet

Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord kommune har inngått avtale med Frivillighet Norge om å bidra med kompetanse i utviklingen av sin frivillighetspolitikk. Mellom 13-16 mars 2017 gjennomfører Frivillighet Norge åpne kveldsseminar med lag og foreninger som ønsker delta, i alle kommunene der tema er; samspill og samarbeid mellom frivillge foreninger og kommunen. Frivillighet Norge ber sine medlemmer oppfordre egne underledd i disse kommunene om å melde seg på arrangementene. Les mer her

Bestill kurs fra Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er Norges viktigste kompetansebank for frivillig sektor. Vi tilbyr kurs i alt fra politisk påvirkning til styrearbeid og anbefalingene for godt styresett i frivilligheten. Les mer her eller kontakt mortens@frivillighetnorge.no for å bestille et kurs.

Kartlegging av frivilligheten i Stord og Voss kommune

Frivillighet Norge er i gang med å kartlegge frivillige organisasjoner og deres samarbeidsmuligheter i Stord kommune og Voss kommune. Vi ønsker å få så god oversikt over frivilligheten i Stord og Voss som mulig, og ber om deres hjelp. Har din organisasjon et lokallag som har aktivitet/er organisert i Stord og/eller Voss? Kan dere i så fall sende oss organisasjonsnavn, gyldig e-postadresse (helst organisasjonens e-post) og om tilgjengelig, kontaktperson og telefonnummer. Sendes til martin@frivillighetnorge.no. Frist for innsendelse: 6.3.17.

Send oss medlemsblad

Vi ønsker å tilby medlemsorganisasjonene våre å sette medlemsbladet sitt i tidsskrifthyllen i våre nye lokaler. Vi vil gjerne synliggjøre bredden av organisasjonene og hva de enkelte organisasjonene jobber med for folk som kommer innom sekretariatet. Send gjerne medlemsbladet deres til Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo. Har du spørsmål om dette så ta kontakt med John Görbing-Hermstad på telefon 21567650 eller send en e-post til John, john@frivillighetnorge.no.

Frivillighet Norge på sosiale medier

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!