Frivillighet Norges årsmøte 2019

Frivillighet Norges årsmøte 2019

Til generalsekretær og styreleder i Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner

Med dette kaller vi inn til årsmøte i Frivillighet Norge 6. juni 2019. Årsmøtet holdes i Storsalen Kurs og Konferanse, Staffeldtsgate 4, Oslo. Arrangementet starter kl. 13:00 og avsluttes kl. 19:00.

Årsmøteforhandlingene starter kl.16.00. Registreringen til årsmøtet åpner kl.15.00.

I år gjennomføres Frivillighetens spørretime i forkant av årsmøtet fra kl. 13.00 til 15.00, der medlemsorganisasjoner kan stille stortingsrepresentanter spørsmål om saker som opptar dem. Mer informasjon om Frivillighetens spørretime finner dere her.

Sakspapirer til årsmøtet 

Her kan du laste ned: 

Sakspapirene til årsmøtet
Årsrapport som vedlegg til Sak 5 Årsmelding 2018
Vedlegg 1 til Sak 6 Regnskap 2018
Vedlegg 2 til Sak 9 Budsjett 2020 og 2021 og ny kontingentmodell 

Påmelding

Påmelding til årsmøtet og Frivillighetens spørretime innen 27. mai. Gå til påmeldingsskjema her.

 

I henhold til vedtektene § 4 pkt. 4.1. skal innkalling til årsmøte sendes medlemmene senest åtte (8) uker før møtet finner sted. Alle forslag til saker skal være sendt til styret senest seks (6) uker før årsmøtet finner sted. Fullstendige sakspapirer til årsmøtet skal sendes ut senest fire (4) uker før møtet finner sted.

Årsmøtet skal ifølge vedtektene § 4 pkt. 4.1.1 behandle disse sakene:

§ 4.1.1. Saker til behandling på årsmøtet

Valg av representanter til å signere protokollen (3)

Valg av styrets leder

Valg av styrets nestleder

Valg av styremedlemmer (5)

Valg av varamedlemmer (3)

Valg av valgkomiteens leder

Valg av medlemmer til valgkomiteen (4)

Godkjenning av regnskap

Godkjenning av årsmelding

Vedta kontingent

Vedta budsjett

Valg av revisor

Vedta Frivillighetspolitisk plattform

Vedta saker fremmet av styret eller medlemmene

Nedsettelse av faste nettverksgrupper, og mandat for disse

Vedta vedtektsendringer

Hver medlemsorganisasjon kan i henhold til vedtektene § 4 pkt. 4.1 andre ledd møte med én representant med tale- og stemmerett. Jfr. § 3 pkt. 7a kan observatørmedlemmer møte som gjester på årsmøtet, uten tale- og stemmerett.

For å kunne stemme under Frivillighet Norges årsmøte kreves fullmakt til å representere organisasjonen. Styreledere og generalsekretærer/daglige ledere har automatisk fullmakt til å forvalte organisasjonens tale- og stemmerett. Dersom organisasjonen i stedet ønsker å melde på andre må det samtidig med påmelding oversendes en fullmakt til nasrin@frivillighetnorge.no

FRISTER

Frist for å sende forslag til saker på årsmøtet var 25.april. Forslag sendes til ida@frivillighetnorge.no

Sakspapirer til årsmøtet ble sendt ut 9. mai, sammen med lenke til påmelding.

ER NOE UKLART?

Ta kontakt med sekretariatet på telefon 21 56 76 50 eller send en e-post til ida@frivillighetnorge.no

Med vennlig hilsen,

Frivillighet Norge

Stian Slotterøy Johansen

Generalsekretær