Birgitte Brekkes tale på Topplederkonferansen 2015

 

Hjertelig velkommen.

Årets topplederkonferanse bærer preg av at det er kommunevalg til høsten. Og fordi kommunen og frivilligheten er et gammelt radarpar som i over 100 år har:

 •  elsket hverandre og flørtet med hverandre
 •  kranglet og kjeftet
 •  men aldri sluttet å være nysgjerrige på hverandre

….har vi valgt å bruke tittelen frivilligheten + kommunen er sant, på konferansen.

I fellesskap har kommunen og frivilligheten tatt hånd om en tallrik barneflokk, som frivilligheten har født. Som for eksempel barnehager, krisesentre, sykehjem og historiske spel.

Kommunen og frivilligheten har, som par flest, likheter:

 •  Både for kommunen og frivilligheten gjelder det at de fungerer aller best når de har frihet til å bestemme selv.
 •  Når kommunen eller frivilligheten møtes med en bestilling om å løse oppgaver binder det opp ressurser som kunne vært benyttet mer hensiktsmessig. Det hemmer mulighetene til å utnytte eget potensial maksimalt.
 •  Når kommunene og frivilligheten spiller hverandre gode og er i sitt ess, vokser og blomstrer de trygge og gode nærmiljøene i landet vårt:
 1. Nærmiljøer som er inkluderende og som stimulerer folk til deltakelse fordi det fins et mangfold av foreninger.
 2. Nærmiljøer som er trygge å vokse opp i, og å bli gamle i.

Derfor er et av Frivillighet Norges hovedbudskap i årets valgkamp at partiene må gå inn for å etablere frivillighetspolitikk i kommunene.

Kommunene må ha en visjon for vekst og utvikling i hele den lokale frivilligheten. De må tenke frivillighet på alle områder. De må spørre seg selv:

 • hvilke konsekvenser kan ulike saker kommunen behandler ha for de frivillige organisasjonene?
 • er det mulig å samarbeide med en eller flere organisasjoner?
 • og: vil det ha en merverdi dersom kommunen velger å samarbeide med frivilligheten?

Det er særlig viktig for kommuner som vurderer sammenslåing å utvikle frivillighetspolitikk. I nye store kommuner vil nemlig lokale idrettslag og velforeninger være enda viktigere identitetsmarkører, enn før. Fordi folk først og fremst føler tilknytning til nærmiljøene. Som vil bestå også når kommunen vokser.

I undersøkelsen Frivillighetsbarometeret, som TNS Gallup har utført, svarer 41% av den norske befolkningen at et aktivt frivillig organisasjonsliv er viktig for hvor de velger å bosette seg!

Langt de fleste kommuner har en næringspolitikk for å sikre at det skal finnes arbeidsplasser. Men mennesket lever ikke av brød alene.

Kommunene må derfor utvikle og føre en frivillighetspolitikk. For å sikre folk en aktiv og meningsfull fritid!

Frivillighet Norge og KS gjennomførte en spørreundersøkelse om lokal frivillighetspolitikk i november. Dette ble sist gjort for 8 år siden. Undersøkelsen viser at 32 % av kommunene har en lokal frivillighetspolitikk. Det er dobbelt så stor andel som sist.

Det er også godt nytt at nesten alle kommuner: hele 93%, sier de ønsker seg tettere samarbeid med frivilligheten.

Dette forteller oss ikke minst at Frivillighet Norge og KS sitt fokus på samarbeid mellom frivilligheten og kommunen har ført til en sterkt økt bevissthet om temaet. Vi har samarbeidet om dette siden 2010 da vi signerte samarbeidsplattformen vår første gang.

Men selv om alle vil ha kake, vil ingen bake, eller i hvert fall svært få!

Så mye som 60% av kommunene sier at de ikke har planer om å bruke ressurser på å få til et tettere samarbeid med frivilligheten. Dermed er det stort sprik mellom det som kommunene sier de vil, og det de gjør.

Når vi spør kommunene hvilke områder de ønsker å samarbeide tettere med frivilligheten på, topper omsorg, helse og folkehelse listen.

Fordi kommunene har et betydelig ansvar for helse- og omsorgstjenestene er det kanskje naturlig at vi får dette svaret, men det kan også vitne om at kommunene ikke har klart for seg hvordan frivilligheten bidrar til å skape verdier på hele det kommunale ansvarsområdet.

Årets topplederkonferanse skal altså handle om behovet for en lokal frivillighetspolitikk med utgangspunkt i parmetaforen som vi har valgt som tittel på konferansen: frivilligheten + kommunen er sant.

Vi vil behandle dette med utgangspunkt i ulike vinkler:

 •  frivillighetens "frieri" - i form av Frivillighet Norges nye frivillighetspolitiske plattform
 •  eksempler på "det lykkelige paret" – Kortnebbgåsas ve og vel på Beitstad i Steinkjær skal dele med oss erfaringene de har med å være nærmiljøbygger i en stor kommune
 •  og sist, men ikke minst: Kommunens frieri til friviligheten! KS`s skal fortelle hvordan de ser for seg kommunenes samarbeid med frivilligheten framover.

Styrelederen i Frivillighet Norge og styrelederen i KS skal snakke sammen her på scenen. Og de skal signere videreføringen av den samarbeidsplattformen som KS og Frivillighet Norge har stått sammen om siden 2010.

Til stede her i dag er 200 generalsekretærer og styreledere fra ca 150 organisasjoner. Ikke noe annet sted har du anledning til å møte så mange ledere i frivilligheten på en gang som på Frivillighet Norges topplederkonferanse. Bruk anledningen! Knytt nye kontakter! Her er det fritt fram for å si hei til noen dere ikke har snakket med før!

Vi er også så heldige at kulturminister Thorild Widvey, som er regjeringens frivillighetsminister, skal hilse konferansen. Mange organisasjoner har sendt spørsmål dere ønsker å stille henne. Av hensyn til tiden har vi valgt ut noen.

Tradisjonen tro skal også representanter for partiene på Stortinget drøfte frivillighetspolitikk på topplederkonferansen. Det setter vi også stor pris på. Og vi er særlig glade for at noen av dere faktisk har funnet tid til å være her under hele programmet i dag.

Vi er også svært glade for at mange av Frivillighet Norges og frivillighetens samarbeidspartnere vil være med oss på topplederkonferansen. Bakerst i salen finner dere:

 •  leverandører av ulike medlemsregisterløsninger og organisasjonssystemer
 •  regnskapsførere som har spesialisert seg på frivillige organisasjoner
 •  aktører som deler ut støtte til frivilligheten
 •  arbeidsgiverforeninger med særlig kunnskap om frivillige organisasjoner
 •  grafiske designere

La dere inspirere gjennom en tur i standområdet og av samtaler med frivillighetens samarbeidspartnere!

Før jeg overlater ordet til Aslak Bonde, som skal være konferansier, skal jeg komme med en siste oppfordring til forsamlingen. Den dreier seg om en sosiale medie-kampanje.

Frivillighet Norge skal samle inn fotografier av ulike aktiviteter som de frivillige organisasjonene står for via Instagram, fra nå og fram til august. Vi skal gjøre den store bredden i frivillighetens bidrag til samfunnet synlig for kommunepolitikerne så de forstår hvor viktig det er å stimulere til vekst gjennom frivillighetspolitikk!

Noen av fotografiene vil bli brukt i en kalender som skal sendes til ordførerne etter valget.

Legg ut bilder på Instagram og Facebook med #frivilliginnsats! Og spre kampanjen til lokale lag og foreninger i egen organisasjon så vi kan få masse bilder inn i kampanjen!

Da skal jeg avslutte. Jeg overlater ordet til Aslak Bonde som jeg regner med dere kjenner fra tidligere. Han er politisk skribent og har ledet flere debatter og møter hos oss i Frivillighet Norge. Vi er veldig glade for at du er med oss i dag også, Aslak. Scenen og mikrofonen er din!