ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen er en stiftelse bestående av 28 medlemssorganisasjoner, som står bak TV-spillet Extra.

Overskuddet fra spillet går til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. Det er ikke nødvendig å være medlem av stiftelsen for å kunne søke om midler. I 2007 fordelte stiftelsen 198 millioner kroner til 553 ulike prosjekter fordelt på 104 forskjellige organisasjoner. Til sammen har ExtraStiftelsen siden starten i 1997 delt ut over 2 milliarder kroner til 4248 prosjekter. Midlene går til prosjekter innenfor somatisk og psykiske helse, tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom og tiltak for bedrede levekår. Se også www.extrastiftelsen.no. Her finner du mer informasjon, inkludert prosjektbibliotek, med oversikt over alle prosjekter.

Nettside: www.extrastiftelsen.no

E-mail: adm@extrastiftelsen.no

Telefon: 22405370

Faks: 22405371

Postadresse: Karl Johansgate 23B

Besøksadresse: Karl Johansgate 23B, 4. etasje, inngang Akersgt.

Postnr/Poststed: 0159 Oslo