Blå Kors Norge

Blå Kors Norge

Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet.

Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 40 diakonale virksomheter i 15 fylker. Organisasjonen har 2.626 medlemmer (pr mars 2013). Etter 2008 er Blå Kors blitt en paraplyorganisasjon for 28 landsomfattende kristne organisasjoner og trossamfunn.

Blå Kors Norge
Besøksadresse: Storgata 38, Oslo - 4. etasje (inng fra Hausmannsgt)
Postadresse: Storgata 38, N-0182 Oslo
Tlf (sentralbord)(+ 47) 22 03 27 40 - NB! Fra januar 2012 er alle direktetelefonnumre til ansatte ved kontoret erstattet med mobiltelefonnumre.
E-post (sentralbord)post@blakors.no

http://www.blakors.no