Brystkreftforeningen

Brystkreftforeningen

Brystkreftforeningen jobber for brystkreftopererte og deres pårørende. Foreningen driver frivillig landsomfattende likemannsarbeid, har medlemsmøter og arrangerer kurs og samlinger. Foreningen er et talerør for brystkreftdiagnostisertes rettigheter, og jobber med å fremme og ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter og andre aktører. Foreningen ønsker å sikre at alle som rammes av brystkreft i Norge skal få en presis og rask diagnose, en individuelt tilpasset brystkreftbehandling og en god rehabiliteringsfase.

Foreningens formål
Foreningens formål er å gi hjelp og støtte til pasienter som har fått en brystkreftdiagnose og å ivareta deres interesser. Dette søkes gjennomført ved å:

  1. Drive opplysende virksomhet
  2. Ha besøkstjeneste, tilby selvhjelpsgrupper og ha kontakttelefon
  3. Fremme de brystkreftdiagnostisertes rettigheter og krav på service overfor myndigheter, helseinstitusjoner, proteseforhandlere, NAV og andre
  4. Søke kontakt og samarbeid med helsepersonell innen og utenfor Kreftforeningen
  5. Utgi medlemsblad
  6. Samarbeide internasjonalt: Reach to RecoveryEuropa DonnaECPC og med de nordiske land.
  7. Samarbeide med Kreftforeningen og andre pasientorganisasjoner.

Nettside: www.brystkreftforeningen.no

E-mail: post@brystkreftforeningen.no

Telefon nummer: 02066

Postadresse: Postboks 4 Sentrum

Besøksadresse: Tullins gate 2

Postnr/Poststed: 0101 Oslo