Helseforum for kvinner

Helseforum for kvinner

Helseforum for kvinner er en uavhengig og idealistisk organisasjon som arbeider for å bedre kvinner og barns levekår og bidrar til selvhjelp og inkludering i samfunnet.

Flere opplever ensomhet og vanskelig livssituasjon av ulike årsaker. Flere har vanskelig for å nyttiggjøre seg ordinære tiltak i samfunnet og trenger informasjon og bistand i dialog med tjenesteaparatet. Kvinner bosatt i Oslo er velkommen til vår flerkulturelle møteplass. Her møter man andre i samme situasjon og kan utvide sitt sosiale nettverk, praktisere norsk språk, delta i grupper og få informasjon om kosthold og annen egeninnsats i uformelle og trygge omgivelser.

Nettside: www.helseforumforkvinner.no

E-mail: post@helseforumforkvinner.no

Telefon nummer:  21 66 82 34/995 02 719

Besøksadresse:  Vulkan 15 (gamle Maridalsveien 17C) 

Postnr/Poststed: 0178 OSLO