Hjernesvulstforeningen

Hjernesvulstforeningen

Hjernesvulstforeningen er en organisasjon for personer som har eller har hatt hjernesvulst og deres pårørende. Foreningen skal samarbeide med Kreftforeningen og det faglige miljø ved Norsk Nevro-Onkologisk Interessegruppe.

Foreningen har som målsetting å:

  • være til støtte for personer som har eller har hatt hjernesvulst og deres pårørende (likemannsarbeid)
  • bidra til økt kunnskap blant medlemmer, helsepersonell og befolkningen for øvrig om hva det innebærer å leve med diagnosen hjernesvulst
  • arbeide opp mot politiske myndigheter og andre beslutningstagere for økt relevant forskning og bedre rehabiliteringsmuligheter

 

Nettside: www.hjernesvulst.no

E-mail: post@hjernesvulst.no

Telefonnummer: 21 42 04 24

Postadresse: Postboks 742 Sentrum, 0106 Oslo