Hvite Ørn Norge

Hvite Ørn Norge

Hvite Ørn Norge er en landsdekkende medlemsorganisasjon for og av personer med brukererfaring av psykiske helsetjenester og deres pårørende. Organisasjonen er opptatt av hele mennesket og mener at alle mennesker har et sjelelig potensial.

Vi ønsker å motivere og styrke mennesker med psykisk ubalanse. Vi vil bidra med forebyggende psykisk helsearbeid for særlig utsatte og stigmatiserte mennesker. Det kan være brukere av psykiske helsetjenester, deres pårørende og barn og ungdom. Vi arrangerer medlemsmøter, kurs, leirsamlinger, temakvelder og andre møter som bidrar til personlig vekst. Vi har også en samtaletelefon hver mandag mellom kl.1800-2100.

Telefon: 48184801 eller 21515762

Internett: www.hviteorn.no

E-post: post@hviteorn.no

Kontor og besøksadresse: Cort Adelers gate 16, 3. etg. i Oslo

Postadresse: Hvite Ørn Norge, Postboks 622, 1704 Sarpsborg