Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)

Hovedmålet er å møte samfunnsutviklingen, samt styrke faglig deltakelse, oppbygging av tillit og trygghet for målgruppen, som blant annet er mennesker med flerkulturell bakgrunn.

Internasjonal helse- og sosialgruppe (Nettverk IHSG), ble etablert i 1994.

IHSG er en av de få organisasjonene i Norge, som retter søkelyset mot innvandrernes helse og sosiale problemer.

Vi har frivillige ressurspersoner innen: helse- og sosialsektor, næringsliv, kunst og kultur.

Samarbeid med norske myndigheter er vår viktigste oppgave.

Vi har flerkulturell kompetanse på ulike områder og et rådgivningsorgan for etniske minoriteter.

IHSG’s hovedformål er å møte samfunnsutviklingen, bygge tillit og trygghet i målgruppen.

 

Postadresse: Postboks 9114 Grønland

Besøksadresse: Olafiagangen 1-5

Postnr/Poststed: 0133 Oslo

Telefon nummer: 22 17 42 77

Faks: 22 17 42 78

Nettside: http://www.ihsg.no

 E-mail: post@ihsg.no