Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Dette gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Nettside: www.nasjonalforeningen.no

E-mail: post@nasjonalforeningen.no

Telefon: 23 12 00 00

Faks: 23 12 00 01

Postadresse: Postboks 7139 Majorstuen

Besøksadresse: Oscars gate 36 A

Postnr/Poststed: 0307 Oslo