NORILCO - Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage/tarmkreft

NORILCO - Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage/tarmkreft

Foreningen ble stiftet 24. april 1971. Foreningens formål er å ivareta interesser for stomi-, reservoaropererte og mage-/tarmkreftrammede og for personer med sykdommer som kan føre til stomi- og reservoaroperasjon og mage-/tarmkreft.

NORILCO arbeider for å sette fokus på rettigheter og omsorg for pasienter og deres pårørende samt økt satsning på forebygging, forskning og diagnostikk for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

Nettside: www.norilco.no

E-mail: post@norilco.no

Telefon nummer: 02 013

Postadresse: Postboks 78 Sentrum

Besøksadresse: Øvre Vollgate 11

Postnr/Poststed: 0101 OSLO