Norsk Proteinintoleranseforening

Norsk Proteinintoleranseforening

Norsk Proteinintoleranseforening ønsker å gjøre sammenhengen mellom mat og fysiske / psykiske problemer kjent og akseptert hos myndigheter, helsevesen og andre aktører. Et annet viktig arbeid er å dele kunnskap og erfaring med hverandre.

Adferdsproblemer og andre fysiske eller psykiske problemer kan være knyttet til proteinintoleranse(matintoleranse).

Nettside:

E-mail: post@npif.no

Telefon nummer: 94818605

Postadresse: Drøbakgate 10b

Postnr/Poststed: 0463 Oslo