Prematurforeningen

Prematurforeningen

Vi er foreldre som har opplevd det å få ett eller flere premature barn. De utfordringene vi har møtt underveis har vært av ulik karakter og tiden det tok før vi fikk ta med oss barnet hjem fra sykehuset har variert. Vi som har opplevd dette er også forskjellige. Felles for oss alle er at vi har hatt behov for å komme i kontakt med andre som har opplevd en liknende situasjon. Samtidig ønsker vi også å kunne gi og få informasjon om det å få et prematurt barn og hvilke utfordringer det innebærer. Prematurforeningen jobber for at alle foreldre, sykehus, helsestasjoner, barnehager og skoler skal få den beste informasjonen om våre barn.

• Vårt mål er å kunne gi foreldre med barn som er født premature hjelp, støtte og nyttig informasjon.

• Vårt ønske er å kunne være en møteplass og formidle kontakt mellom foreldre med premature barn.

• Vi ønsker å bidra til økt kunnskap hos foreldre, pårørende, helsepersonell og andre.

• Vi ønsker dessuten å kunne bygge opp et viktig støtteapparat som ivaretar denne gruppens interesser.

• Foreningen vil også være et talerør i aktuelle debatter og ivareta gruppens interesser i det politiske og offentlige rom.

 

Nettside:www.prematurforeningen.no

E-mail: post@prematurforeningen.no

Telefon: 22 33 40 96

Postadresse: Gågate 5

Postnr/Poststed: 2211 Kongsvinger