Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en av landets største ideelle organisasjoner, og finansieres utelukkende av innsamlede midler fra privatpersoner og bedrifter. Oppgaven er å utvikle luftambulansetjenesten gjennom forskning og utvikling innen akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus.

 Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber for å redde liv og redusere lidelse for personer som er rammet av akutt sykdom eller alvorlig skade. Dette gjør vi gjennom å utvikle og forbedre avansert livreddende medisinsk behandling og flytte denne ut til pasienten.

Hovedkontoret ligger i Drøbak, og organisasjonen samler årlig inn omkring 270 millioner kroner. Stiftelsens heleide datterselskap, Norsk Luftambulanse AS, jobber på kontrakt for de statlige helseforetakene.

Nettside: www.norskluftambulanse.no

E-mail: info@snla.no

Telefon nummer: 64 90 44 44

Faks: 64 90 44 45

Postadresse: Postboks 94

Besøksadresse: Holtervn. 24

Postnr/Poststed: 1441 Drøbak