Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon

Vårt formål er å bidra til å bedre tilgangen på organer for transplantasjoner. Dette gjør vi ved å informere allmennheten om hva organdonasjon er, og ved å formidle hvor viktig det er at vi alle tar stilling til organdonasjon mens vi lever.

Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet i 1997 på bakgrunn av den store mangelen på organer for transplantasjoner. Vi er pådrivere overfor helsevesen og myndigheter for å sikre at nødvendige ressurser stilles til disposisjon for å redde liv.

 

 Postadresse: Frognerstranda 4 

Besøksadresse: Frognerstranda 4 (inngang fra sjøsiden v/ bensinpumpene)

Postnr/Poststed: 0250 Oslo

Telefon: 21 04 34 00

Nettside: www.organdonasjon.no

E-post: post@organdonasjon.no