Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter

Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter

Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter har som formål å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av misbruk av rusmidler.

I dag driver Evangeliesenteret sentre og tiltak rundt om i hele landet. Det største senteret heter Østerbo og ligger ved Halden i Østfold fylke. Tilbudet inkluderer hospits, avrusning, motivering, omsorgsplasser, arbeidstrening, utdanning og ettervern.

Gjennom årene har hundrevis fått et nytt liv. De er fri fra rus, har møtt Jesus som sin frelser, og mange familier er blitt gjenforenet. Evangeliesenteret er et viktig alternativ i rusomsorgen.

Nettside: www.evangeliesenteret.no

E-mail: post@ev-s.no

Telefon: 21004900

Faks: 21004940

Postadresse: Nordregt. 20

Postnr/Poststed: 0551 Oslo