Stiftelsen Termik

Stiftelsen Termik

Stiftelsen TERMIK ønsker å støtte alvorlig syke mennesker og deres pårørende enten de er hjemme, innlagt ved sykehus eller sykehjem. Stiftelsen TERMIK er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet i Vefsn kommune. Arbeidet i stiftelsen har vist at det finnes oppgaver som offentlig omsorg i dag ikke har kapasitet til.

Stiftelsen har mange frivillige medarbeidere som kan være til støtte. Stiftelsen startet sitt arbeid i september 1995 og ble offisielt opprettet oktober 1996. Stiftelsen har støtte fra Vefsn kommune, støttemedlemmer og frivillige organisasjoner.

Nettside: 

E-mail: info@termik-vefsn.no

Telefon: 75 10 17 46

Postadresse: Postboks 132

Besøksadresse: Fearnleysgt. 11, 2. etg.

Postnr/Poststed: 8651 Mosjøen